ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ